REGULAMIN REZERWACJI I PŁATNOŚCI  ZA SZKOLENIA W DETAILING ACADEMY

 

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Strona internetowa, działająca pod adresem www.detailingacademy.com.pl, prowadzona przez PIELĘGNACJA AUT  Łukasz Sroka z siedzibą we Wrocławiu przy al. Karkonoskiej 59a, 53-015, NIP: 898-184-59-12, REGON: 020489333, wpisany do rejestru działalności gospodarczej pod numerem 189219 (dalej również jako „Sprzedający” – właściciel marki DETAILING ACADEMY), prowadzi sprzedaż szkoleń organizowanych pod marką DETAILING ACADEMY.
 2. Do skutecznego złożenia zamówienia/rezerwacji szkolenia na stronie internetowej DETAILINGACADEMY.COM.PL niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 3. Cena wszystkich widocznych na stronach internetowych DETAILINGACADEMY.COM.PL szkoleń jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich.
 4. Ceny widniejące na stronie internetowej DETAILINGACADEMY.COM.PL , jak również opisy szkoleń stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 5. Cena podana przy każdym szkoleniu jest obowiązująca do czasu wyczerpania/zapełnienia wolnych terminów.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen szkoleń prezentowanych na stronie www DETAILINGACADEMY.COM.PL , zamieszczania informacji o nowych szkoleniach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach www, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia/rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Sprzedający oświadcza, że szkolenia sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej DETAILINGACADEMY.COM.PL są organizowane zgodnie z zastosowaniem obecnych wytycznych z sanepidu związanymi z panująca pandemią COVID.
 8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby szkolenia opisane i prezentowane na stronie DETAILINGACADEMY.COM.PL pokrywały się z bieżącymi terminami. W przypadku niedostępności danego szkolenia w wybranym terminie objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba szkoleń, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te szkolenia, aż do wyczerpania wolnych miejsc objętych tymi formami sprzedaży.

 

TRANSAKCJA

 1. Zamówienia na stronie internetowej DETAILINGACADEMY.COM.PL można dokonywać:
  – poprzez strony internetowe DETAILINGACADEMY.COM.PL – wypełniając formularz na stronie KONTAKT,
  – telefonicznie – dzwoniąc pod numer tel. kom. 691 196 252 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17 oraz w soboty w godzinach 10-14 (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone),
  – mailowo – wysyłając zamówienie na adres biuro@detailingacademy.com.pl
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu email oraz telefonu kontaktowego, a także imienia i nazwiska kursanta/ki, informacji na temat wpłaty ewentualnego zadatku na poczet szkolenia, informacji na temat zapotrzebowania na hotel, a także informacji czy potrzebna jest FV – jeżenie tak, to także o podanie danych do FV.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.

 

ZMIANA REZERWACJI I REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

  1. Zmiana dokonanej rezerwacji jest możliwa tylko poprzez kontakt z osobą koordynującą nabór na dane szkolenie/warsztat, wskazaną w internetowym systemie rezerwacyjnym lub/i w materiałach promocyjnych Organizatora, zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonej pod adresem: DETAILINGACADEMY.COM.PL.
  2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu czy warsztacie należy zgłosić mailowo lub telefonicznie. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia drogą e-mailową.
  3. Organizator zwróci 90% wpłaconej kwoty osobom, które odwołają swoje uczestnictwo co najmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. 10% wpłaconej kwoty Organizator zatrzymuje, między innymi, na pokrycie kosztów przygotowania materiałów szkoleniowych dla danego uczestnika.
  4. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie późniejszym niż wskazany wyżej w ust. 3, lecz przed szkoleniem/warsztatem Organizator zwróci 50% z wpłaconej kwoty zadatku. Poniżej znajdują się obowiązujące stawki
   – szkolenie 5-dniowe: ZADATEK 1500 zł – zwrot 750 zł.
   – szklenie 3-dniowe: ZADATEK 1000 zł – zwrot 500 zł
   – szkolenie 2 dniowe: ZADATEk 700 zł – zwrot 350 zł
   – szkolenie 1 dniowe: wpłata całości szkolenia – zwrot połowy wartości szkolenia.
   Zwrot reszty wpłaty jest dalej możliwy, ale pod pod warunkiem, ze miejsce zostanie wykorzystane przez uczestnika zaproponowanego przez osobę rezygnującą lub innego kursanta, którego uda się dopisać do danego terminu.
   W innym przypadku osoba będzie mogła odbyć szkolenie w kolejnym zaproponowanym terminie, jednakże z zachowaniem na rzecz Sprzedającego kwot wskazanych powyżej, z tytułu odwołania/rezygnacji udziału w szkoleniu, w danym terminie.
  5. W przypadku rezygnacji od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

 

PŁATNOŚĆ

 1. W firmie DETAILINGACADEMY.COM.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  – Przelew na konto bankowe Sprzedającego – korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy.;
  – Płatność w systemie ratalnym – Credit Agricole Bank Polska S.A.;
  – Płatność gotówką bądź kartą w kasie, w siedzibie firmy przy ul. Morelowskiego 24, we Wrocławiu – dotyczy zakupu i rezerwacji szkoleń, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówione szkolenie w kasie, w momencie np. przyjazdu na szkolenie. Na miejscu możliwa jest płatność gotówką lub kartą.
  – Płatność on-line (szybkie przelewy bankowe, płatność kartą, PayPal) za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego) lub poinformowanie Sprzedającego przez Credit Agricole Bank Polska S.A., o finalnej akceptacji wniosku kredytowego lub leasingowego, złożonego przez Kupującego, lub pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem on-line za pośrednictwem serwisu PayU lub Przelewy24 czy e-Serwis).
 3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu szkoleń powiększoną o ewentualne koszty innych usług, które nabędzie Kupujący wraz z rezerwacją szkolenia.
 4. Kupujący może skorzystać z opcji zapłaty za szkolenie w dwóch ratach. Pierwsza rata płatna w formie zadatku na poczet szkolenia (możliwość opłacenia płatnościami online świadczonymi za pośrednictwem Przelewy24, przelewem tradycyjnym lub kartą bądź gotówką w siedzibie firmy). Druga rata, winna być zapłacona najpóźniej pierwszego dnia szkolenia. Płatność powyższym sposobem zarezerwowana jest dla szkoleń 2, 3 i 5 dniowych. W przypadku szkoleń 1-dniowych kupujący zobowiązany jest do zapłaty za całe szkolenie z góry.

 

REALIZACJA SZKOLEŃ

 1. Szkolenia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Szkolenie organizowane pod logo marki DETAILING ACADEMY organizowane są w siedzibie głównej firmy, we Wrocławiu przy al. Karkonoskiej 59a lub w oddziałach mieszczących się w innych miastach. Aktualną listę oddziałów świadczących usługi szkoleniowe pod logo marki DETAILING ACADEMY, zawsze znajdują się przy opisach dla danych szkoleń.

 

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Jeżeli po odbyciu szkolenia lub w jego trakcie Kupujący stwierdzi, że szkolenie jest niezgodne z umową i wcześniej otrzymaną ofertą, Kupujący może skorzystać z procedury reklamacyjnej za pośrednictwem Sprzedającego. W takim przypadku Kupujący winny jest przedstawić dowody na ewentualne niezgodności czy inne braki formalne dotyczące reklamowanego szkolenia. Ewentualne niezgodności i roszczenia Kupujący winien złożyć bezpośrednio w trakcie trwania szkolenia trenerowi bądź bezpośrednio organizatorowi szkolenia, czyli DETAILING ACADEMY, osobiście lub telefonicznie: 691 196 252 bądź mailowo: biuro@detailingacademy.com.pl.
 2. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty lub nieprawidłowe terminy szkoleń znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, drogą mailową, bądź poprzez formularz kontaktowy na stronie DETAILINGACADEMY.COM.PL.
 3. Wszelkie reklamacje, zażalenia oraz prośby o ewentualne zwroty opłat z tytułu niezgodności z umową, dostarczone do organizatora/Sprzedawcy czyli DETAILING ACADEMY, będą rozpatrywane bezpośrednio po ich otrzymaniu lub nie później niż do 10 dni od ich otrzymania. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na korzyść Kupującego, ewentualne wypłaty będą kierowane na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 4. DETAILING ACADEMY odpowiada za niezgodność z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 90 dni od odbytego szkolenia przez Kupującemu. Kupujący traci uprawnienia określone powyżej, jeżeli przed upływem 90 dni od stwierdzenia niezgodności z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
 5. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu DETAILING ACADEMY jest właściciel firmy.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Usługodawca – Pielęgnacja Aut Łukasz Sroka z siedzibą we Wrocławiu, adres: 53-015 Wrocław, al. Karkonoska 59a, NIP: 898-184-59-12 – właściciel marki DETAILING ACADEMY.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedawca”) w rozumieniu RODO jest Sprzedający.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail biuro@detailingacademy.com.pl
 1. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży w tym przygotowania i realizacji szkolenia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie DETAILING ACADEMY.
 3. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy zdnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i niewarunkuje realizacji złożonego zamówienia.
 4. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Usługodawca może udostępnić takiedane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę lub Sprzedającego, poddanego tym samym zobowiązaniom co Usługodawca, zgodnie z Polityką Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratoranie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
 7. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art.28 RODO.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okresnie zbędny do realizacji celów, w tym:

a) w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;

b) w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu odbycia szkolenia przez Kupującego;

c) w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do 90 dni od momentu szkolenia przez Kupującego;

d) w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 7 – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;

 1. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 2. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.
 3. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail biuro@detailingacademy.com.pl.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Różnice pomiędzy wyglądem pomieszczeń szkoleniowych prezentowanych na stronie DETAILINGACADEMY.COM.PL a wyglądem pomieszczeń szkoleniowych na żywo, mogą wynikać np. z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas przeglądania strony i składania zamówienia (np. odcień koloru ścian, proporcje pomieszczeń, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego szkolenia.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie DETAILINGACADEMY.COM.PL towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Złożenie zamówienia/rezerwacji na stronie internetowej DETAILINGACADEMY.COM.PL wymaga uprzedniego udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PIELĘGNACJA AUT danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).
 4. DETILING ACADEMY informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz organizacji szkolenia pod wskazanym przez Sprzedającego adresem, a także pozyskania od Kupującego opinii na temat jakości obsługi w danym punkcie szkoleniowym DETILING ACADEMY. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez DETILING ACADEMY dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
 5. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 7. Do złożenia zamówienia/rezerwacji szkolenia na stronie internetowej DETILINGACADEMY.COM.PL wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony internetowej DETILINGACADEMY.COM.PL zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.detailingacademy.com.pl w zakładce regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby firmy PIELĘGNACJA AUT we Wrocławiu przy al. Karkonoska 59a, 53-015 Wrocław.
 10. DETILING ACADEMY zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez DETILING ACADEMY, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.detailingacademy.com.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 11. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 28.12.2019 r.